Câu 59 - Hướng dẫn bạn vào đạo, phải làm cách gì hay nhất ?

Câu 59 - Hướng dẫn bạn vào đạo, phải làm cách gì hay nhất ?

HỎI - Kính thưa cha. Hiện nay con co 1 người bạn ở chung với con, bạn ấy không co đạo, nhưng nghe con nói về Thiên Chúa và dẫn bạn ấy đi nhà thờ và bạn ấy cũng hơi thích đi nhà thờ cùng con. Thật sự con rất muốn kéo bạn ấy vào đạo lắm nhưng không biết bằng cách nào cho hay nhất và hiệu quả nửa. Vậy kính mong cha chỉ bảo cho con để con có thể đưa bạn ấy về cùng niềm tin vào thiên chúa cùng con, âu cũng ...

LIÊN KẾT