Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 2 Thường niên năm B
176
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm B

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm B

“Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8)

249
Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Chúa Hiển Linh - Năm B

Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Chúa Hiển Linh - Năm B

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. (Mt 2, 2)

268
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 mùa Vọng năm B

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 mùa Vọng năm B

Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít”

171
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng” (1Tx 5,16)

174
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. (Mc 13,37)

156
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 34 Thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 34 Thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ

“Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25,32)

201
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 32 Thường niên năm A

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 32 Thường niên năm A

“Vậy hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào.” (Mt 25,13)

222
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,11-12)

246
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên năm A

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.

184

LIÊN KẾT