• Huynh đoàn Đa-minh Giáo phận Thái Bình: Mừng lễ kính Thánh Bổn mạng Ca-ta-ri-na Xi-ê-na
  • Huynh đoàn Đa-minh Giáo phận Thái Bình: Mừng lễ kính Thánh Bổn mạng Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

    Huynh đoàn Đa-minh Giáo phận Thái Bình: Mừng lễ kính Thánh Bổn mạng Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

    Sáng thứ Hai, ngày 29/4/2024, hơn một ngàn thành viên của Huynh đoàn Đa-minh Giáo phận Thái Bình đã quy tụ tại Nhà thờ Chính Toà Giáo phận, mừng lễ Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na.

    1476

    LIÊN KẾT