55 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN105

55 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN105

Ban Giáo lý Đức tin GPTB giới thiệu tới quý Trưởng và quý Giáo lý viên Bộ "Đề Thi Giáo lý Hôn Nhân" được biên soạn dựa theo tài liệu Giáo lý Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc 2005. Phần Đáp Án, chúng tôi để ở cuối mỗi đề thi và có đính kèm theo Mã số để tránh nhầm lẫn. Bộ đề thi này dùng cho các Giáo lý viên của Lớp Giáo lý Hôn Nhân. Quý vị tùy nghi chọn lựa 1 trong các đề hoặc có thể dựa vào đó để thiết ...

205
54 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN104

54 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN104

Ban Giáo lý Đức tin GPTB giới thiệu tới quý Trưởng và quý Giáo lý viên Bộ "Đề Thi Giáo lý Hôn Nhân" được biên soạn dựa theo tài liệu Giáo lý Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc 2005. Phần Đáp Án, chúng tôi để ở cuối mỗi đề thi và có đính kèm theo Mã số để tránh nhầm lẫn. Bộ đề thi này dùng cho các Giáo lý viên của Lớp Giáo lý Hôn Nhân. Quý vị tùy nghi chọn lựa 1 trong các đề hoặc có thể dựa vào đó để thiết ...

258
53 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN103

53 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN103

Ban Giáo lý Đức tin GPTB giới thiệu tới quý Trưởng và quý Giáo lý viên Bộ "Đề Thi Giáo lý Hôn Nhân" được biên soạn dựa theo tài liệu Giáo lý Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc 2005. Phần Đáp Án, chúng tôi để ở cuối mỗi đề thi và có đính kèm theo Mã số để tránh nhầm lẫn. Bộ đề thi này dùng cho các Giáo lý viên của Lớp Giáo lý Hôn Nhân. Quý vị tùy nghi chọn lựa 1 trong các đề hoặc có thể dựa vào đó để thiết ...

257
52 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN102

52 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN102

Ban Giáo lý Đức tin GPTB giới thiệu tới quý Trưởng và quý Giáo lý viên Bộ "Đề Thi Giáo lý Hôn Nhân" được biên soạn dựa theo tài liệu Giáo lý Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc 2005. Phần Đáp Án, chúng tôi để ở cuối mỗi đề thi và có đính kèm theo Mã số để tránh nhầm lẫn. Bộ đề thi này dùng cho các Giáo lý viên của Lớp Giáo lý Hôn Nhân. Quý vị tùy nghi chọn lựa 1 trong các đề hoặc có thể dựa vào đó để thiết ...

369
51 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN101

51 - Đề thi Giáo lý Hôn Nhân - Mã số: GL-HN101

Ban Giáo lý Đức tin GPTB giới thiệu tới quý Trưởng và quý Giáo lý viên Bộ "Đề Thi Giáo lý Hôn Nhân" được biên soạn dựa theo tài liệu Giáo lý Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc 2005. Phần Đáp Án, chúng tôi để ở cuối mỗi đề thi và có đính kèm theo Mã số để tránh nhầm lẫn. Bộ đề thi này dùng cho các Giáo lý viên của Lớp Giáo lý Hôn Nhân. Quý vị tùy nghi chọn lựa 1 trong các đề hoặc có thể dựa vào đó để thiết ...

210
50 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT105

50 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT105

Kính thưa quí đấng bậc, thưa quí Huynh trưởng và Giáo lý viên, cùng với “Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo lý” dựa trên bộ tài liệu Giáo lý Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc, (NXB Đồng Nai, 2020) vừa mới hoàn thành vào dịp lễ kính Thánh An-rê Phú Yên (26/7/2021) vừa qua, chúng tôi tiếp tục cho ra đời “Bộ câu hỏi Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân” (Dựa theo Tài liệu Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc, ...

425
49 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT104

49 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT104

Kính thưa quí đấng bậc, thưa quí Huynh trưởng và Giáo lý viên, cùng với “Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo lý” dựa trên bộ tài liệu Giáo lý Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc, (NXB Đồng Nai, 2020) vừa mới hoàn thành vào dịp lễ kính Thánh An-rê Phú Yên (26/7/2021) vừa qua, chúng tôi tiếp tục cho ra đời “Bộ câu hỏi Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân” (Dựa theo Tài liệu Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc, ...

146
48 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT103

48 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT103

Kính thưa quí đấng bậc, thưa quí Huynh trưởng và Giáo lý viên, cùng với “Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo lý” dựa trên bộ tài liệu Giáo lý Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc, (NXB Đồng Nai, 2020) vừa mới hoàn thành vào dịp lễ kính Thánh An-rê Phú Yên (26/7/2021) vừa qua, chúng tôi tiếp tục cho ra đời “Bộ câu hỏi Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân” (Dựa theo Tài liệu Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc, ...

179
47 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT102

47 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT102

Kính thưa quí đấng bậc, thưa quí Huynh trưởng và Giáo lý viên, cùng với “Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo lý” dựa trên bộ tài liệu Giáo lý Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc, (NXB Đồng Nai, 2020) vừa mới hoàn thành vào dịp lễ kính Thánh An-rê Phú Yên (26/7/2021) vừa qua, chúng tôi tiếp tục cho ra đời “Bộ câu hỏi Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân” (Dựa theo Tài liệu Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc, ...

126
46 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT101

46 - Đề Thi Giáo lý Dự Tòng - Mã số: GL-DT101

Kính thưa quí đấng bậc, thưa quí Huynh trưởng và Giáo lý viên, cùng với “Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo lý” dựa trên bộ tài liệu Giáo lý Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc, (NXB Đồng Nai, 2020) vừa mới hoàn thành vào dịp lễ kính Thánh An-rê Phú Yên (26/7/2021) vừa qua, chúng tôi tiếp tục cho ra đời “Bộ câu hỏi Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân” (Dựa theo Tài liệu Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo phận Xuân Lộc, ...

114
45 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS305

45 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS305

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

128
44 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS304

44 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS304

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

100

LIÊN KẾT