Thứ Bảy tuần 10 Thường niên năm II (Mt 5,33-37)

Thứ Bảy tuần 10 Thường niên năm II (Mt 5,33-37)

“Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, có thì nói có, không thì nói không”. (Mt 5,34.37)

259
Thứ Sáu tuần 10 Thường niên năm II (Mt 5,27-32)

Thứ Sáu tuần 10 Thường niên năm II (Mt 5,27-32)

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”. (Mt 5,28)

364
Thứ Năm tuần 10 Thường niên năm II - Giữ luật với tâm tình yêu thương (Mt 5,20-26)

Thứ Năm tuần 10 Thường niên năm II - Giữ luật với tâm tình yêu thương (Mt 5,20-26)

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. (Mt 5, 24)

413
Thứ Tư tuần 10 Thường niên năm I - Đức Giêsu kiện toàn lề luật (Mt 5,17-19)

Thứ Tư tuần 10 Thường niên năm I - Đức Giêsu kiện toàn lề luật (Mt 5,17-19)

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật”. (Mt 5, 17)

548
Thứ Ba tuần 11 Thường niên năm II - Yêu thương kẻ thù (Mt 5,43-48)

Thứ Ba tuần 11 Thường niên năm II - Yêu thương kẻ thù (Mt 5,43-48)

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5, 44)

576
Thứ Hai tuần 10 Thường niên năm II - Tám Mối phúc (Mt 5,1-12)

Thứ Hai tuần 10 Thường niên năm II - Tám Mối phúc (Mt 5,1-12)

“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”, (Mt 5, 12)

83
Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ - Ghi nhớ trong lòng (Lc 2,41-51)

Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ - Ghi nhớ trong lòng (Lc 2,41-51)

“Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng.” (Lc 2, 51)

764
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm B - Sự sống và tình yêu (Ga 19,31-37)

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm B - Sự sống và tình yêu (Ga 19,31-37)

“Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19,34)

887
Thứ Sáu tuần 9 Thường niên năm II

Thứ Sáu tuần 9 Thường niên năm II

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"

877
Thứ Năm tuần 9 Thường niên năm II

Thứ Năm tuần 9 Thường niên năm II

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".

848

LIÊN KẾT