• Câu 57 - Không phải đạo Công Giáo, cầu nguyện ra sao ?
  622
 • Câu 57 - Không phải đạo Công Giáo, cầu nguyện ra sao ?

  HỎI - Kính thưa Cha! Chúng con là người ngoại đạo nhưng muốn cầu nguyện để được Chúa ban ơn. Con muốn hỏi Cha là Công giáo nhìn nhận đánh giá những người như chúng con như thế nào? Đối với những người ...

 • Câu 55 - Cầu nguyện cho những người đã qua đời ?
  625
 • Câu 55 - Cầu nguyện cho những người đã qua đời ?

  HỎI - Thưa Cha! xin Cha hướng dẫn cho con cách để cầu nguyện cho linh hồn người chết. Con phải làm những việc gì để Chúa chấp nhận cứu rỗi cho linh hồn mà con muốn cầu xin? Hằng ngày khi con vừa chạy ...

 • Câu 54 - Ý nghĩa lá cờ Tòa Thánh ?
  587
 • Câu 54 - Ý nghĩa lá cờ Tòa Thánh ?

  HỎI - Xin cho biết ý nghĩa lá cờ Tòa Thánh. Cách treo cờ hai màu ở Việt nam trong các Nhà thờ treo như thế nào thì đúng ? (Nguyễn Phước Khương)
 • Câu 50 - Người ngọai đạo chết, linh hồn sẽ đi đâu?
  547
 • Câu 50 - Người ngọai đạo chết, linh hồn sẽ đi đâu?

  HỎI - Thưa cha những người ngoại đạo khi chết đi, linh hồn sẽ đi về đâu? và họ có được hưởng những đặc ân do những người còn sống xin lễ và cầu nguyện cho họ không . Con xin cám ơn cha. (Lưu Thị Vinh)