Câu 58 - Thánh lễ đầu tiên cử hành trên Thánh Giá ?

 • 22/02/2022
 • HỎI - Xin cha cho con hỏi. Thánh lễ đầu tiên có phải được cử hành trên thánh giá không? Nếu đúng xin cha giải thích rõ hơn. Cám ơn cha (Nguyễn Văn Lộc)

  ĐÁP:

  Để trả lời câu hỏi của Ông, trước hết chúng ta nên tìm hiểu "Thánh Lễ là gì?" đã. Thánh Lễ là một trong nhiều "danh xưng" để nói về Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Kitô đã thiết lập và để lại cho Giáo Hội. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đã ghi lại những tên như Lễ Tạ Ơn, Bữa Ăn của Chúa, Sự Bẻ Bánh, Tập Họp Thánh Thể, Lễ Tưởng Niệm, Hy Lễ Thánh, Thánh Lễ, Hy Lễ của Lời Ca Tụng, Lễ Missa... Trên Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, đã tế hiến trọn vẹn cho Chúa Cha và hoàn tất công trình cứu chuộc nhân thế bằng chính cái chết của Ngài.  Nhưng trước biến cố đó, Chúa Kitô đã thiết lập một Bí Tích cao cả là Bí Tích Thánh Thể khi Ngài tuyên đọc lời truyền phép trong Bữa Tiệc Ly "Này là Mình Thầy... Này là Chén Máu Thầy" và truyền cho các tông đồ tiếp tục làm như vậy mà nhớ đến Ngài.  Trong Giáo Hội từ sau khi Chúa Phục Sinh, các tông đồ và những người được truyền chức thánh Linh Mục, tiếp tục cử hành Thánh Lễ.  Thánh Lễ là một cử hành vô cùng phong phú bao gồm nhiều yếu tố, nhiều thực tại ý nghĩa mà những "danh xưng" được sử dụng đã nói lên điều đó. Những yếu tố này đan dệt với nhau kết thành một thực thể mà ta chỉ có thể gọi là BÍ TÍCH (mầu nhiệm). Do đó, theo ý tôi, chúng ta không nên đơn giản hóa vào một biến cố nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu để gọi đó là Thánh Lễ đầu tiên.  Nếu có gọi thì cũng chỉ hiểu một cách tương đối nào đó mà thôi.

  Lm. Phi Quang

  (Nguồn: Tinmung.net)

  Bài viết liên quan