• Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan
  • Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan

   Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Bà cố Maria Trần Thị Lan (Thân mẫu Cha Gioakim Đặng Văn Hội - Phó giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình). Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1951, tại Giáo họ Mỹ Bổng - Giáo Xứ Nguyệt Lãng, sau cuộc lữ hành dương thế, đã được Chúa thương gọi về nhà Cha vào lúc 12g30, Thứ Ba, ngày 13 tháng 02 năm 2024 (tức ngày 04 tháng 01 ...

  Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan

  Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Bà cố Maria Trần Thị Lan (Thân mẫu Cha Gioakim Đặng Văn Hội - Phó giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình). Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1951, tại Giáo họ Mỹ Bổng - Giáo Xứ Nguyệt Lãng, sau cuộc lữ hành dương thế, đã được Chúa thương gọi về nhà Cha vào lúc 12g30, Thứ Ba, ngày 13 tháng 02 năm 2024 (tức ngày 04 tháng 01 ...

  2045
  Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Mai - Thân mẫu nữ tu M. Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP.

  Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Mai - Thân mẫu nữ tu M. Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP.

  Bà cố Maria Vũ Thị Mai - thân mẫu Nữ tu M.Giuse Nguyễn Thị Hoài Nhiệm, OP., sinh ngày 03 tháng 06 năm 1950, tại Giáo họ Hoàng Xá, Giáo xứ Phục Lễ, đã được Chúa gọi về lúc 04 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 17 tháng 01 năm 2024. Hưởng thọ 74 tuổi.

  360
  Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - Thân mẫu nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP.

  Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - Thân mẫu nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP.

  Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - thân mẫu Nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP., sinh ngày 30 tháng 12 năm 1928, tại Yên Thế, Bắc Giang đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ 45, ngày 28 tháng 12 năm 2023; hưởng thọ 95 tuổi. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 09g00 thứ Bảy, 30.12.2023 tại Gia tang - xóm Thống Nhất, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

  248
  Cáo Phó: Ông cố Giuse Vũ Văn Toàn

  Cáo Phó: Ông cố Giuse Vũ Văn Toàn

  Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Ông cố Giu-se Vũ Văn Toàn, sinh năm 1945, tại Giáo họ Trình Nhì, Giáo xứ Lạc Thành, Giáo phận Thái Bình, đã kết thúc cuộc hành trình đức tin trần thế và hân hoan tiến về Nhà Cha trên trời vào 20g15, thứ Năm, ngày 09 tháng 11 năm 2023 (tức ngày 26 tháng 9 năm Quý Mão), hưởng thọ 79 tuổi.

  201
  Cáo Phó: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt

  Cáo Phó: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1944, tại Giáo họ Hậu Trung- Giáo Xứ An Lập, sau cuộc lữ hành dương thế, đã được Chúa thương gọi về nhà Cha vào lúc 16g00, Chúa nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023 (tức ngày 01 tháng 9 năm Quý Mão), hưởng thọ 80 tuổi.

  161
  Cáo Phó: Bà cố Rôsa Nguyễn Thị Nê

  Cáo Phó: Bà cố Rôsa Nguyễn Thị Nê

  Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, Gia đình tang gia chúng con xin kính báo: Cụ cố Rô-sa Nguyễn Thị Nê (Cụ cố Hinh), sinh ngày 03 tháng 10 năm 1942, tại Giáo khu Tiền Môn, Giáo họ Nhà xứ An Lập, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin, được Chúa gọi về nhà Cha vào lúc 13g00, thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023 (tức ngày 13 tháng 8 năm Quý Mão), hưởng thọ 82 tuổi.

  203
  Cáo Phó: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy

  Cáo Phó: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin được kính báo: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Hà Thị Mai, OP., sinh ngày 20 tháng 3 năm 1945, tại Giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình (đội 4, thôn Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30, ngày 01 tháng 9 năm 2023; hưởng thọ 78 tuổi.

  128
  Cáo Phó: Ông cố Giuse Trần Văn Thắng

  Cáo Phó: Ông cố Giuse Trần Văn Thắng

  Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Ông cố Giu-se Trần Văn Thắng, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1953, tại Giáo họ An Tập, Giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa thương gọi về vào lúc 17g27, thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023 (tức ngày 28 tháng 6 năm Quý Mão), hưởng thọ 71 tuổi.

  80
  Cáo Phó: Bà cố Maria Lưu Thị Ngọ

  Cáo Phó: Bà cố Maria Lưu Thị Ngọ

  Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Bà cố Ma-ri-a Lưu Thị Ngọ, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1948, tại Giáo họ Thân Thượng, Giáo xứ Cao Mộc, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa thương gọi về vào lúc 17g15, thứ Tư, ngày 09 tháng 8 năm 2023 (tức ngày 23 tháng 6 năm Quý Mão), hưởng thọ 76 tuổi.

  67
  Cáo phó: ông cố Đa-minh Nguyễn Danh Huân

  Cáo phó: ông cố Đa-minh Nguyễn Danh Huân

  Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Ông cố ĐA-MINH NGUYỄN DANH HUÂN, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1968, tại thôn Hà Xá 1, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đã được Chúa thương gọi về vào lúc 18g10, thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023 (tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão), hưởng  56 tuổi. 

  82
  Cáo phó: Ông cố Đa-minh Phạm Minh Thông

  Cáo phó: Ông cố Đa-minh Phạm Minh Thông

  Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin trân trọng kính báo: Ông cố Đa-minh Phạm Minh Thông, là thân phụ cha Đa-minh Phạm Thành Thạo, sinh năm 1950 tại Giáo xứ Thanh Châu, Giáo phận Thái Bình, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin, được Chúa gọi về nhà Cha lúc 5g00, thứ Ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023; hưởng thọ 74 tuổ ...

  67
  Cáo phó: Ông Cố Giu-se Nguyễn Văn Tôn

  Cáo phó: Ông Cố Giu-se Nguyễn Văn Tôn

  Trong niềm tin vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, gia đình tang quyến chúng con xin được trân trọng thông báo: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Tôn, là thân phụ linh mục Giu-se Nguyễn Văn Vương, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1945, tại Giáo xứ Hoàng Hạ, Tổng Giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 02g05, ngày 28 tháng 5 năm 2023 (tức ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão), hưởng thọ 79 tuổi.

  80

  LIÊN KẾT