• Cáo phó: Ông Cố Vinh Sơn Nguyễn Văn Mẫn - Là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lựu (HD Mến Thánh Giá Tân Lập)
 • Cáo phó: Ông Cố Vinh Sơn Nguyễn Văn Mẫn - Là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lựu (HD Mến Thánh Giá Tân Lập)

  Cáo phó: Ông Cố Vinh Sơn Nguyễn Văn Mẫn - Là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lựu (HD Mến Thánh Giá Tân Lập)

  Ông Cố Vinh Sơn Nguyễn Văn Mẫn - Là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lựu (HD Mến Thánh Giá Tân Lập). Ông Cố Vinh Sơn sinh năm 1953, được Chúa gọi về lúc 8g30, ngày 14/6/2024 (tức ngày 09/5 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 71 tuổi. Thánh Lễ An táng Ông Cố Vinh Sơn được cử hành lúc 6g30 Chúa Nhật, ngày 16/6/2024 tại Nhà thờ Họ giáo Cần Phán.

  700
  Cáo phó: Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - Thân mẫu nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP

  Cáo phó: Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - Thân mẫu nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP

  Bà cố Rosa Nguyễn Thị Cam - thân mẫu Nữ tu Rosa Lê Thị Yêu, OP. (thuộc Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình) sinh năm 1944, tại Giáo xứ Trung Đồng. Bà cố Rosa đã được Chúa gọi về lúc 8g10, thứ Ba ngày 30/4/2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 15g00 thứ Năm, ngày 02/5/2024, tại nhà thờ xứ Trung Đồng.

  1235
  Cáo phó: Nữ tu Têrêxa Lê Thị Huệ, OP - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

  Cáo phó: Nữ tu Têrêxa Lê Thị Huệ, OP - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình

  Nữ tu Têrêxa Lê Thị Huệ, OP., sinh ngày 01/02/1939, tại Giáo xứ Song Hai, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 07g10p thứ Bảy, ngày 27/4/2024. Thánh lễ An táng sẽ được cừ hành lúc 14h30 Chúa Nhật ngày 28/4/2024. Hưởng thọ 85 tuổi. Khấn Dòng 31 năm.

  1668
  Cáo phó: Ông Cố Antôn Nguyễn Văn Nghĩa - Là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Châm - dòng Phaolô Thành Charires

  Cáo phó: Ông Cố Antôn Nguyễn Văn Nghĩa - Là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Châm - dòng Phaolô Thành Charires

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Ông cố Antôn Nguyễn Văn Nghĩa - Là thân phụ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Châm, dòng Phaolô Thành Chartres. Ông cố Antôn Nguyễn Văn Nghĩa sinh ngày 20 tháng 10 năm 1954, tại Giáo họ Ngọc Điện, Giáo xứ Phục Lễ, thôn Trung Ngọc, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau cuộc lữ hành dương thế, đã được Chúa thương gọi ...

  1910
  Cáo phó: Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Hoa - Là thân mẫu của Linh mục Giuse Phạm Văn Thiện (Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên)

  Cáo phó: Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Hoa - Là thân mẫu của Linh mục Giuse Phạm Văn Thiện (Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên)

  Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1934, được Chúa gọi về lúc 00h05', ngày 08/4/2024 (Tức ngày 30/02 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 90 tuổi. Thánh Lễ An táng Bà Cố Têrêxa được cử hành lúc 08h00 ngày 11/4/2024 tại Thánh Đường Giáo xứ Tràng Quan.

  2371
  Cáo phó: Ông Cố Giuse Trương Văn Luyện- Là thân phụ của Linh mục Giuse Trương Văn Long (Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ)

  Cáo phó: Ông Cố Giuse Trương Văn Luyện- Là thân phụ của Linh mục Giuse Trương Văn Long (Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ)

  Ông Cố Giuse Trương Văn Luyện- Là thân phụ của Linh mục Giuse Trương Văn Long (Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ). Ông Cố Giuse sinh năm 1963, được Chúa gọi về hồi 12h45, ngày 26/3/2024 (Tức ngày 17/02 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 61 tuổi. Thánh Lễ An táng Ông Cố Giuse được cử hành lúc 14h30 ngày 27/3/ 2024 tại Thánh Đường Giáo xứ Hợp Châu.

  4522
  Cáo phó: Bà Cố Philumena Nguyễn Thị Gấm (Tên Thường gọi Bà Cố Viễn) - Là thân mẫu của Linh mục Giêrônimô Nguyễn Văn Anh và Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hương Sen

  Cáo phó: Bà Cố Philumena Nguyễn Thị Gấm (Tên Thường gọi Bà Cố Viễn) - Là thân mẫu của Linh mục Giêrônimô Nguyễn Văn Anh và Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hương Sen

  Bà Cố Philumena Nguyễn Thị Gấm (Tên Thường gọi Bà Cố Viễn) - Là thân mẫu của Linh mục Giêrônimô Nguyễn Văn Anh (Phó xứ Cao Mộc - Giáo Phận Thái Bình) và Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hương Sen (Dòng MTG Phố Hiến Thái Bình). Bà Cố Philumena sinh ngày 05/5/1955, được Chúa gọi về hồi 07h, ngày 13/3/2024 (Tức ngày 04/02 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 70 tuổi. Thánh Lễ An táng Bà Cố Philumena được cử hành lúc 8h ...

  2549
  Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - Thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP.

  Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - Thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP.

  Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - thân mẫu Nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP., sinh ngày 01.01.1937. Bà cố Maria đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 40, ngày 07 tháng 03 năm 2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g00 thứ Bảy, ngày 09.3.2024, tại Nhà thờ họ Thọ Cách do Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu chủ tế. Hưởng thọ: 87 tuổi.

  452
  Cáo phó: Cha Cố Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Đạo

  Cáo phó: Cha Cố Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Đạo

  Cha Cố Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo sinh ngày 14/09/1944, tại Giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch, Giáo hạt Bắc Tiền Hải, Giáo phận Thái Bình (xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ngài đã được Chúa gọi về lúc 12h30 thứ Năm ngày 29/02/2024, hưởng thọ 80 tuổi. Thánh Lễ an táng được cử hành lúc 08h00 Thứ Hai, ngày 04/03/2024 tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch.

  4247
  Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan

  Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Bà cố Maria Trần Thị Lan (Thân mẫu Cha Gioakim Đặng Văn Hội - Phó giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình). Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1951, tại Giáo họ Mỹ Bổng - Giáo Xứ Nguyệt Lãng, sau cuộc lữ hành dương thế, đã được Chúa thương gọi về nhà Cha vào lúc 12g30, Thứ Ba, ngày 13 tháng 02 năm 2024 (tức ngày 04 tháng 01 ...

  2386
  Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Mai - Thân mẫu nữ tu M. Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP.

  Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Mai - Thân mẫu nữ tu M. Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP.

  Bà cố Maria Vũ Thị Mai - thân mẫu Nữ tu M.Giuse Nguyễn Thị Hoài Nhiệm, OP., sinh ngày 03 tháng 06 năm 1950, tại Giáo họ Hoàng Xá, Giáo xứ Phục Lễ, đã được Chúa gọi về lúc 04 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 17 tháng 01 năm 2024. Hưởng thọ 74 tuổi.

  630
  Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - Thân mẫu nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP.

  Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - Thân mẫu nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP.

  Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - thân mẫu Nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP., sinh ngày 30 tháng 12 năm 1928, tại Yên Thế, Bắc Giang đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ 45, ngày 28 tháng 12 năm 2023; hưởng thọ 95 tuổi. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 09g00 thứ Bảy, 30.12.2023 tại Gia tang - xóm Thống Nhất, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

  402

  LIÊN KẾT