• Thánh lễ Tạ ơn, làm phép nhà Hưu dưỡng
    152
  • Thánh lễ Tạ ơn, làm phép nhà Hưu dưỡng

    Vào lúc 18g00 thứ Tư, ngày 11.10.2023 chị em Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình hân hoan vui mừng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Nhà Hưu Dưỡng của Hội Dòng, do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, chủ tế.