• Thánh lễ Tạ ơn mừng 20 năm THÀNH LẬP Hội Dòng
  2577
 • Thánh lễ Tạ ơn mừng 20 năm THÀNH LẬP Hội Dòng

  Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và quý ân nhân, thân nhân, vào lúc 10g00, ngày 08.4.2024 - lễ Thiên Thần truyền tin Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình ...

 • Thánh lễ Tạ ơn, làm phép nhà Hưu dưỡng
  397
 • Thánh lễ Tạ ơn, làm phép nhà Hưu dưỡng

  Vào lúc 18g00 thứ Tư, ngày 11.10.2023 chị em Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình hân hoan vui mừng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Làm phép Nhà Hưu Dưỡng của Hội Dòng, do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, chủ tế.