• Nhóm SCGTB-HN: Thư Ngỏ gửi các bạn Tân Sinh viên 2021
    246
  • Nhóm SCGTB-HN: Thư Ngỏ gửi các bạn Tân Sinh viên 2021

    Với mong muốn tạo dựng một cộng đồng có thể giúp đỡ, san sẻ và cùng nhau nuôi dưỡng, gìn giữ Đức Tin, năm 1996, Đức cố Giám mục F.X. Nguyễn Văn Sang đã thành lập nên Nhóm SVCGTB-HN. Kể từ ngày đó tới nay ...