• Pano Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B
    213
  • Pano Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B

    Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít”