THÔNG BÁO V/v: Ngày ăn chay hãm mình và cầu nguyện cho hòa bình thế giới

THÔNG BÁO V/v: Ngày ăn chay hãm mình và cầu nguyện cho hòa bình thế giới

THÔNG BÁO V/v: Ngày ăn chay hãm mình và cầu nguyện cho hòa bình thế giới

153
Chương trình Lễ Truyền Dầu năm 2023

Chương trình Lễ Truyền Dầu năm 2023

Lễ Truyền Dầu năm 2023 sẽ được cử hành vào 08g00, thứ Năm, ngày 06.4.2023, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Dưới đây là Chương trình. Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa hiệp thông.

179
Thông báo Đại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận và cắt băng khánh thành Nhà Chung

Thông báo Đại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận và cắt băng khánh thành Nhà Chung

Thông báo Đại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo phận và cắt băng khánh thành Nhà Chung

64
Thư chung của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ gửi các thành phần Dân Chúa Giáo phận Thái Bình

Thư chung của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ gửi các thành phần Dân Chúa Giáo phận Thái Bình

Thư chung của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ gửi các thành phần Dân Chúa Giáo phận Thái Bình

52
Thư Mục vụ Mùa Chay năm 2023 của Đức Cha Đa Minh - Giám mục Giáo phận Thái Bình

Thư Mục vụ Mùa Chay năm 2023 của Đức Cha Đa Minh - Giám mục Giáo phận Thái Bình

Với tất cả tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ; hòa với tâm tình quý mến trong sự « hiệp thông và yêu thương », tôi xin gửi đến mọi thành phần dân Chúa những tâm tình và lưu tâm mục vụ cho giáo phận.

73

LIÊN KẾT