Khai mạc Sa mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa (Giô-suê 4)

Khai mạc Sa mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa (Giô-suê 4)

Tiếp nối khóa Huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Thiếu (Giô-suê 3), sáng nay, thứ Tư, ngày 17/7/2024, hơn 70 Sa mạc sinh (SMS) khóa huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng ngành Nghĩa (Giô-suê 4) đã có mặt tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót - An Lạc để làm thủ tục nhập sa mạc và chính thức bước vào khóa huấn luyện. Đây là sa mạc huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng thứ 2 trong mùa Hè năm 2024 này. Sa mạc sẽ kéo dài ...

147
Sa mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng đầu tiên (Giô-suê 3) chính thức khai mạc

Sa mạc huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng đầu tiên (Giô-suê 3) chính thức khai mạc

Theo kế hoạch huấn luyện của Ban Nghiên huấn Liên đoàn, sáng nay (thứ Hai, ngày 15/7/2024), tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót - An Lạc, 77 sa mạc sinh (SMS) của khóa huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng Ngành Thiếu (Giô-suê 3) đã chính thức nhập sa mạc. Đây cũng là Sa mạc đầu tiên trong 2 sa mạc dành cho Tông đồ Đội Trưởng trong năm 2024 này.

132
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TABOR 14: “Nào mau lên đường, khi trời còn sáng bạn ơi!...”

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TABOR 14: “Nào mau lên đường, khi trời còn sáng bạn ơi!...”

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2024, tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót - An Lạc, 177 sa mạc sinh (SMS) của khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp II – TABOR 14 đã có mặt để làm các thủ tục nhập sa mạc. Đây là khóa Tabor duy nhất được mở ra trong năm 2024.

379
Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 14

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 14

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng TABOR 14

154
Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Khai mạc Khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 cuối cùng của năm 2024

Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Khai mạc Khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 cuối cùng của năm 2024

Để liên tục chương trình, sáng nay, thứ Năm, ngày 04/7/2024, 116 sa mạc sinh (SMS) của khoá huấn luyện Huynh trưởng cấp I - HOREB 31 đã có mặt tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót - An Lạc. Đây là khoá huấn luyện Huynh trưởng cấp I cuối cùng trong năm 2024.

306
Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 31

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 31

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 31

147
Khai Mạc Khoá Sa Mạc Huấn Luyện Horeb 30

Khai Mạc Khoá Sa Mạc Huấn Luyện Horeb 30

BTT Liên Đoàn: Khai Mạc Khoá Sa Mạc Huấn Luyện Horeb 30

1561
Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 30

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 30

Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 30

173
Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 29

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 29

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 29

220
Liên đoàn Giuse Khang GPTB: THÔNG BÁO V/v: Mở thêm Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I – Horeb 31

Liên đoàn Giuse Khang GPTB: THÔNG BÁO V/v: Mở thêm Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I – Horeb 31

THÔNG BÁO V/v: Mở thêm Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I – Horeb 31

622
Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 28

Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 28

Liên đoàn TNTT Giuse Khang: Danh sách SMS tham dự Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng Horeb 28

353
Sa mạc Horeb 27 đã sẵn sàng

Sa mạc Horeb 27 đã sẵn sàng

Với tinh thần hào hứng, háo hức và hân hoan, các bạn Sa mạc sinh Horeb 27 đã chính thức bước vào sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp I đợt 1.

468

LIÊN KẾT