Lược sử giáo phận Thái Bình

Lược sử giáo phận Thái Bình

Trích Kỷ Yếu 80 Năm Thành Lập Giáo Phận Thái Bình _ Nxb Hồng Đức.

573
Vị trí địa lý

Vị trí địa lý

Giáo phận Thái Bình bao gồm toàn bộ tỉnh Thái Bình và gần hết tỉnh Hưng Yên. Phần đất tỉnh Thái Bình ngày nay, thời Lê thuộc trấn Sơn Nam Hạ; đời vua Minh Mạng, trấn Sơn Nam Hạ được đổi tên thành trấn Nam Định, sau đổi tên thành tỉnh Nam Định.

406

LIÊN KẾT