• SVCGTB-MN, Khu vực 2 - Thiện nguyện mùa Chay 2023
    139
  • SVCGTB-MN, Khu vực 2 - Thiện nguyện mùa Chay 2023

    Mùa Chay là thời điểm mà mỗi Ki-tô hữu được kêu gọi trở về bên Chúa với bốn phương thế: Sám hối, ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Ý thức được điều đó, chúng con - những người trẻ thuộc nhóm Giới ...