• Thứ Tư tuần 2 mùa Chay (Mt 20,17-28)
  165
 • Thứ Tư tuần 2 mùa Chay (Mt 20,17-28)

  “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20,28)
 • Thứ Bảy tuần 1 mùa Chay (Mt 5,43-48)
  518
 • Thứ Bảy tuần 1 mùa Chay (Mt 5,43-48)

  “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”. (Mt 5,44)
 • Thứ Năm sau Lễ Tro (Lc 9,22-25)
  870
 • Thứ Năm sau Lễ Tro (Lc 9,22-25)

  “Con Người phải đau khổ nhiều, bị khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. (Lc 9,22)