Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 9/2023: Cầu cho những người đang sống bên lề

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 9/2023: Cầu cho những người đang sống bên lề

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.

163
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 8/2023: Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 8/2023: Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

108
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 7/2023: Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 7/2023: Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể

Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

115
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6/2023: Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6/2023: Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

159
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5/2023: Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5/2023: Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.

114
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 04/2023: Ý truyền giáo - Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 04/2023: Ý truyền giáo - Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

118
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 03/2023: Cầu cho các Ki-tô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 03/2023: Cầu cho các Ki-tô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Chúng ta cầu nguyện cho các Ki-tô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học; xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động.

105
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 02/2023: Cầu cho các giáo xứ

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 02/2023: Cầu cho các giáo xứ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

111
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 01/2023: Cầu cho các nhà giáo dục

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 01/2023: Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

129
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 12/2022: Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 12/2022: Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

Xin cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.

154
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11/2022: Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11/2022: Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.

116
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 10/2022

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 10/2022

Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người

115

LIÊN KẾT