• Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan
  1828
 • Cáo Phó: Bà cố Maria Trần Thị Lan

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Bà cố Maria Trần Thị Lan (Thân mẫu Cha Gioakim Đặng Văn Hội - Phó giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình). Sinh ngày ...

 • Cáo Phó: Ông cố Giuse Vũ Văn Toàn
  184
 • Cáo Phó: Ông cố Giuse Vũ Văn Toàn

  Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Ông cố Giu-se Vũ Văn Toàn, sinh năm 1945, tại Giáo họ Trình Nhì, Giáo xứ Lạc Thành, Giáo phận Thái Bình, đã kết thúc cuộc ...

 • Cáo Phó: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt
  155
 • Cáo Phó: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1944, tại Giáo họ Hậu Trung- Giáo Xứ An Lập, sau cuộc lữ hành dương ...

 • Cáo Phó: Bà cố Rôsa Nguyễn Thị Nê
  191
 • Cáo Phó: Bà cố Rôsa Nguyễn Thị Nê

  Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, Gia đình tang gia chúng con xin kính báo: Cụ cố Rô-sa Nguyễn Thị Nê (Cụ cố Hinh), sinh ngày 03 tháng 10 năm 1942, tại Giáo khu Tiền Môn, Giáo họ Nhà xứ ...

 • Chương trình Lễ Truyền Dầu năm 2023
  168
 • Chương trình Lễ Truyền Dầu năm 2023

  Lễ Truyền Dầu năm 2023 sẽ được cử hành vào 08g00, thứ Năm, ngày 06.4.2023, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Dưới đây là Chương trình. Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa hiệp thông.
 • Cáo Phó: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy
  118
 • Cáo Phó: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy

  Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin được kính báo: Ông cố Đa-minh Hà Duy Tụy - Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Hà Thị Mai, OP., sinh ngày 20 tháng 3 năm 1945, tại Giáo xứ Hà ...

 • Cáo Phó: Ông cố Giuse Trần Văn Thắng
  73
 • Cáo Phó: Ông cố Giuse Trần Văn Thắng

  Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Ông cố Giu-se Trần Văn Thắng, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1953, tại Giáo họ An Tập, Giáo xứ Hà Xá, Giáo phận Thái Bình, ...

 • Cáo Phó: Bà cố Maria Lưu Thị Ngọ
  64
 • Cáo Phó: Bà cố Maria Lưu Thị Ngọ

  Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Bà cố Ma-ri-a Lưu Thị Ngọ, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1948, tại Giáo họ Thân Thượng, Giáo xứ Cao Mộc, Giáo phận Thái Bình, ...