• Cáo phó: Cha Cố Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Đạo
    4247
  • Cáo phó: Cha Cố Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Đạo

    Cha Cố Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo sinh ngày 14/09/1944, tại Giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch, Giáo hạt Bắc Tiền Hải, Giáo phận Thái Bình (xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ngài ...