07 - Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ SDB (2009 - 2022)

07 - Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ SDB (2009 - 2022)

Ngày 25/7/2009, Toà Thánh đã chính thức bổ nhiệm Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ, SDB - Giám mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu - làm Giám mục Chính toà Giáo phận Thái Bình.

461
08 - Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu

08 - Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu

Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận Thái Bình; đồng thời, bổ nhiệm Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, linh mục thuộc giáo phận Thái Bình, làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.

662
06 - Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang (1990-2009)

06 - Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang (1990-2009)

Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang sinh ngày 08/01/1932 tại xứ Lại Yên, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Ngài đã theo học nhiều năm tại Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, Đại chủng viện Xuân Bích, và trường Trung học Pháp. Ngày 18/4/1958, tại Nhà thờ lớn Hà Nội, ngài lãnh nhận tác vụ linh mục. Ngày 24/3/1981, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục hiệu toà Sarda, phụ tá Đức ...

330
05 - Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1989 - 1990)

05 - Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1989 - 1990)

Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn sinh ngày 19/03/1921 tại Bút đông, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, trong gia đình chỉ có 2 anh chị em: một trai và một gái.

256
04 - Đức Cha Giuse Maria Đinh Bỉnh (1982-1989)

04 - Đức Cha Giuse Maria Đinh Bỉnh (1982-1989)

Đức cha Giuse Đinh Bỉnh sinh ngày 02/5/1922 tại Phú Nhai, Giáo phận Trung. Học xong tiểu học, ngài gia nhập Tiểu chủng viện Ninh Cường (Bùi Chu), rồi Mỹ Đức (Thái Bình). Ngài học Thần học và Lý đoán tại Đại chủng viện thánh Alberto Nam Định. Ngày 16/7/1960 (lễ Đức Mẹ núi Camêlô), Đức cha Đa Minh Đinh Đức Trụ đã truyền chức linh mục cho ngài.

275
03 - Đức Cha Đa Minh Maria Đinh Đức Trụ (1954-1982)

03 - Đức Cha Đa Minh Maria Đinh Đức Trụ (1954-1982)

Đức cha Đa Minh Maria Đinh Đức Trụ chào đời ngày 15/10/1909 tại Phú Nhai. Vào ngày lễ Truyền Tin (25/3/1960), cha Đa Minh Đinh Đức Trụ đã được Đức cha Giuse Trịnh Như Khuê tấn phong Giám mục tại Hà Nội với khẩu hiệu Giám mục: “Lính tốt của Chúa Kitô – Bonus Menes Christi”.

289
02 - Đức Cha Santos Ubierna Ninh (1942-1954)

02 - Đức Cha Santos Ubierna Ninh (1942-1954)

Đức tân Giám mục sinh ngày 01/11/1907 tại làng Huermeces, tỉnh Burgensis, nước Tây Ban Nha. Ngài gia nhập dòng Đa Minh ngày 29/6/1923, thụ phong linh mục ngày 20/12/1930.

231
01 - Đức cha Gioan Casado Thuận (1936-1941)

01 - Đức cha Gioan Casado Thuận (1936-1941)

Đức cha Gioan Casado Thuận (Jean Casado Obispo) sinh ngày 27/12/1886 tại Fuentecen, tỉnh Burgos, phía Bắc nước Tây Ban Nha. Ngày 07/12/1906, ngài gia nhập dòng Đa Minh tại tu viện Ocana.

416

LIÊN KẾT