• Nhóm SVCG LĐP TB: Thánh lễ Bế Giảng Năm học 2022-2023
    305
  • Nhóm SVCG LĐP TB: Thánh lễ Bế Giảng Năm học 2022-2023

    Ngày 27/5/2023 vừa qua, trước sự chứng kiến của cha Đặc trách Giuse Nguyễn Văn Tuyên, tại nhà thờ Giáo họ Phúc Khánh (Giáo xứ Chính Tòa) - một địa chỉ rất đỗi quen thuộc với những SVCG đã và đang học tập, ...