Câu 57 - Không phải đạo Công Giáo, cầu nguyện ra sao ?

 • 22/02/2022
 • HỎI - Kính thưa Cha! Chúng con là người ngoại đạo nhưng muốn cầu nguyện để được Chúa ban ơn. Con muốn hỏi Cha là Công giáo nhìn nhận đánh giá những người như chúng con như thế nào? Đối với những người ngoại đạo như chúng con thì việc cầu nguyện phải như thế nào để được Chúa đoái thương? Con xin cảm ơn Cha. (Hòa Bình)

  ĐÁP:

  Ông Hòa Bình thân mến, cám ơn Ông đã đóng góp những thắc mắc.  Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo phải cố gắng để luôn tuân theo mệnh lệnh của Chúa Kitô là phải yêu thương kính trọng mọi người, không phân biệt màu da, phái tính, địa vị xã hội, tôn giáo hay bất cứ sự khác biệt nào. Chúng tôi tôn trọng Quí vị là những con người với những giá trị cao quí do Thiên Chúa ban cho.  Chúng tôi không được phép coi thường bất cứ một người nào. Chính "Giáo Hội khuyến khích các phần tử của mình nhìn nhận, duy trì và cổ động cho những thiện ích thiêng liêng cũng như luân lý và những giá trị xã hội văn hóa của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, bằng con đường đối thoại và hợp tác cách thận trọng và bác ái với tín đồ các tôn giáo ấy..." (Công Đồng Vatican II, Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo - Nostra Aetate, số 2).
  Còn việc cầu nguyện với Thiên Chúa thì xin Quí vị cứ tin tưởng cầu nguyện cùng Ngài với tất cả tâm tình và ước vọng của mình và tin chắc chắn rằng Ngài sẽ chấp nhận những ước vọng chính đáng của Quí vị.  Nhưng cũng không nên quên điều này:  Thiên Chúa của chúng ta toàn năng và thương xót, Ngài ban ơn cho ai theo lợi ích của họ như chính Ngài thấu biết với sự hiểu biết cao siêu của Ngài chứ không theo lối tính toán giới hạn của con người.  Có những điều chúng ta tưởng là có ích, nhưng thực tế Ngài biết nó không lợi gì cho ta nên Ngài không ban.  Vậy việc cầu nguyện hữu hiệu phải là việc cầu nguyện thành tâm, kiên trì và tin tưởng.

  Lm. Phi Quang

  (Nguồn: Tinmung.net)

  Bài viết liên quan