Câu 55 - Cầu nguyện cho những người đã qua đời ?

 • 22/02/2022
 • HỎI - Thưa Cha! xin Cha hướng dẫn cho con cách để cầu nguyện cho linh hồn người chết. Con phải làm những việc gì để Chúa chấp nhận cứu rỗi cho linh hồn mà con muốn cầu xin? Hằng ngày khi con vừa chạy xe ngòai đường, con vừa đọc kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh sáng danh để cầu nguyện cho các linh hồn nhưng có lúc con không được tập trung lắm. Vậy Chúa có chấp nhận cho lời cầu nguyện của con không? Con có thể hát để cầu nguyện cho các linh hồn không? Xin Cha giúp con giải đáp những thắc mắc trên, con xin cảm ơn Cha. (Maria T.Pham)

  ĐÁP:

  Việc cầu nguyện cho linh hồn của các người đã qua đời đã được Giáo Hội khuyến  khích bằng những kinh nguyện, việc lành bố thí, lãnh nhận các ân xá, hy sinh đền tội, nhất là việc dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho họ.  Chị có thể dâng những lời cầu nguyện vắn tắt để cầu nguyện theo ý chỉ.  Điều quan trọng là không chủ ý chia trí. Con người không yếu đuối, không chia trí mới lạ chứ!  Chúa biết điều đó và Ngài không có hẹp hòi như chúng ta đâu.  Còn việc hát để cầu nguyện cũng rất tốt. Thánh Augustinô đã nói :"Hát tử tế là cầu nguyện hai lần" .

  Lm. Phi Quang

  (Nguồn: Tinmung.net)

  Bài viết liên quan