Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 7- Tìm hiểu Mc 6,1-56

 • 26/01/2024
 • Thiên Chúa quyền năng có thể làm mọi sự, nhưng Ngài cũng mời gọi sự cộng tác của con người. Hơn nữa, trước những nhu cầu của tha nhân, noi gương Đức Giê-su, chúng ta hãy làm điều gì đó cho họ.

  Bài 7

  Tìm hiểu Mc 6,1-56

  Câu 1: Trong chương 6 Tin Mừng theo Thánh Mác-cô tường thuật những sự kiện gì?

  Thưa: Chương 6 Tin Mừng theo Thánh Mác-cô tường thuật những sự kiện này:

  1. Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (x.Mc 6,1-6a)
  2. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi giảng (x.Mc 6,6b-13)
  3. Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (x.Mc 6,14-16)
  4. Ông Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (x.Mc 6,17-29)
  5. Đức Giê-su làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất (x.Mc 6,30-44)
  6. Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ (x.Mc 6,45-52)
  7. Đức Giê-su chữa nhiều người ở Ghen-nê-xa-rét (x.Mc 6,53-56)

  Câu 2: Khi trở về Na-da-rét, Đức Giê-su làm gì?

  Thưa: Đức Giê-su giảng dạy tại hội đường vào ngày Sa-bát (x.Mc 6,2a).

  Câu 3: Dân làng Na-da-rét có thái độ như thế nào khi nghe Đức Giê-su giảng?

  Thưa: Người đồng hương với Chúa rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,2b-3).

  Câu 4: Trước thái độ của họ, Đức Giê-su đã phản ứng thế nào?

  Thưa: Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. (Mc 6,4-6).

  Câu 5: Khi sai nhóm Mười Hai đi rao giảng, Đức Giê-su đã chỉ thị cho các ông như thế nào?

  Thưa: Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." (Mc 6,8-11).

  Câu 6: Vì sao Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi theo từng nhóm hai người một? (Mc 6,7a)

  Thưa: Vì theo Sách Đệ Nhị Luật, lời chứng của 2 người trở lên mới có giá trị (x.Đnl 17,6). Đồng thời, Đức Giê-su cũng có ý huấn luyện các ông biết cộng tác với nhau trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.

  Câu 7: Những chỉ thị Đức Giê-su đưa ra cho Nhóm Mười Hai khi sai các ông đi rao giảng có ý nghĩa gì?

  Thưa: Đức Giê-su dạy các ông phải có tinh thần sống khó nghèo, đơn sơ, giản dị, và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

  Câu 8: Các môn đệ đã thi hành sứ vụ được sai đi như thế nào?

  Thưa: 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

  Câu 9: Khi Đức Giê-su đã nổi danh, người ta nói Người là ai?

  Thưa: Có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ." 15 Kẻ khác nói: "Đó là ông Ê-li-a." Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ." 16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: "Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy !" (Mc 6,14-16).

  Câu 10: Tại sao ông Gio-an Tẩy Giả bị vua Hê-rô-đê chém đầu?

  Thưa: Vì ông đã thẳng thắn lên tiếng tố cáo nhà vua về tội loạn luân (x.Mc 6,17-18).

  Câu 11: Trình thuật về cái chết của ông Gio-an Tẩy giả nói lên ý nghĩa gì?

  Thưa: Sứ mạng của Gio-an Tẩy Giả là dọn đường cho Đức Giê-su. Do vậy, cái chết của Gio-an Tẩy Giả tiên báo cái chết của Đức Giê-su.

  Câu 12: Khi thấy dân chúng kéo nhau vào nơi hoang vắng để gặp Đức Giê-su (x. Mc 6,32-33), Ngài đã làm gì?

  Thưa: Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. (Mc 6,34).

  Câu 13: Khi các môn đệ xin Đức Giê-su giải tán đám đông dân chúng để họ tự mua thức ăn, Đức Giê-su dạy họ điều gì?

  Thưa: Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!" Khi biết rồi, các ông thưa: "Có năm chiếc bánh và hai con cá." 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.

  Câu 14: Đức Giê-su đã làm gì với năm chiếc bánh và hai con cá?

  Thưa: 41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

  Câu 15: Chúng ta có thể rút ra bài học gì qua trình thuật hóa bánh ra nhiều này?

  Thưa: Thiên Chúa quyền năng có thể làm mọi sự, nhưng Ngài cũng mời gọi sự cộng tác của con người. Hơn nữa, trước những nhu cầu của tha nhân, noi gương Đức Giê-su, chúng ta hãy làm điều gì đó cho họ.

  Câu 16: Sau khi hoá bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Giê-su làm gì?

  Thưa: Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. (Mc 6,45-48).

  Câu 17: Khi các môn đệ hốt hoảng la lên vì tưởng Người là ma (x. Mc 6,49-50), Đức Giê-su đã làm gì?

  Thưa: Người bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng.

  Câu 18: Tại sao Mác-cô lại nói: “Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt. Các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội”?

  Thưa: Ý của Mác-cô là các môn đệ cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông không nhận ra Đức Giê-su là ai trong câu chuyện hoá bánh ra nhiều cũng như khi chứng kiến Người đi trên mặt nước mà đến với các ông.

  Câu 19: Theo Tin Mừng Mác-cô, hai câu chuyện trên hé lộ Đức Giê-su là ai?

  Thưa: Trong thời Xuất hành, Thiên Chúa đã nuôi dân Ít-ra-en trong sa mạc bằng man-na (x. Xh 16, 4,12-15). Trong Mác-cô (6,30-44), Đức Giê-su làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông trong hoang địa. Điều đó chứng tỏ rằng Ngài có quyền năng của Thiên Chúa. Cũng vậy, việc Đức Giê-su đi trên mặt nước đến với các môn đệ (x. Mc 6,45-52) mạc khải uy quyền của Thiên Chúa nơi Ngài, bởi vì theo niềm tin của người Do Thái, chỉ có Thiên Chúa mới làm được như vậy (x. Tv 89,9-10; Is 43,2).

  Câu 20: Sau khi đi trên mặt Biển Hồ, Đức Giê-su tiếp tục sứ vụ rao giảng tại đâu?

  Thưa: Đức Giê-su và các môn đệ vào đến đất liền tại Ghen-nê-xa-rét (x.Mc 6,53), một nơi gần Ca-phác-na-um, ở phía Tây sông Gio-đan, thuộc phần đất Do Thái.

  Câu 21: Dân chúng tại Ghen-nê-xa-rét có thái độ nào đối với Đức Giê-su?

  Thưa: Dân chúng nhận ra Đức Giê-su nên khi nghe tin Người ở đâu họ liền kéo đến với Người. Họ mang những người bệnh đến để được Người cứu chữa và tất cả đều được chữa lành (x.Mc 6,54-56).

  (Còn tiếp)

  Bài viết liên quan