Cáo Phó: Ông cố Giuse Vũ Văn Toàn

  • 11/11/2023
  • Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Ông cố Giu-se Vũ Văn Toàn, sinh năm 1945, tại Giáo họ Trình Nhì, Giáo xứ Lạc Thành, Giáo phận Thái Bình, đã kết thúc cuộc hành trình đức tin trần thế và hân hoan tiến về Nhà Cha trên trời vào 20g15, thứ Năm, ngày 09 tháng 11 năm 2023 (tức ngày 26 tháng 9 năm Quý Mão), hưởng thọ 79 tuổi.

    BTT GPTB

    Bài viết liên quan