Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - Thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP.

  • 08/03/2024
  • Bà cố Maria Nguyễn Thị Đào - thân mẫu Nữ tu Maria Phạm Thị Hằng, OP., sinh ngày 01.01.1937. Bà cố Maria đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 40, ngày 07 tháng 03 năm 2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g00 thứ Bảy, ngày 09.3.2024, tại Nhà thờ họ Thọ Cách do Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu chủ tế. Hưởng thọ: 87 tuổi.

    BTT HỘI DÒNG

    Bài viết liên quan