Cáo phó: Cha Cố Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Đạo

  • 29/02/2024
  • Cha Cố Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo sinh ngày 14/09/1944, tại Giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch, Giáo hạt Bắc Tiền Hải, Giáo phận Thái Bình (xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ngài đã được Chúa gọi về lúc 12h30 thứ Năm ngày 29/02/2024, hưởng thọ 80 tuổi. Thánh Lễ an táng được cử hành lúc 08h00 Thứ Hai, ngày 04/03/2024 tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch.

     

    Bài viết liên quan