Cáo Phó: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt

  • 16/10/2023
  • Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo: Bà cố Tê-rê-xa Đỗ Thị Tốt, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1944, tại Giáo họ Hậu Trung- Giáo Xứ An Lập, sau cuộc lữ hành dương thế, đã được Chúa thương gọi về nhà Cha vào lúc 16g00, Chúa nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023 (tức ngày 01 tháng 9 năm Quý Mão), hưởng thọ 80 tuổi.

    Bài viết liên quan