Cáo phó: Bà Cố Philumena Nguyễn Thị Gấm (Tên Thường gọi Bà Cố Viễn) - Là thân mẫu của Linh mục Giêrônimô Nguyễn Văn Anh và Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hương Sen

  • 13/03/2024
  • Bà Cố Philumena Nguyễn Thị Gấm (Tên Thường gọi Bà Cố Viễn) - Là thân mẫu của Linh mục Giêrônimô Nguyễn Văn Anh (Phó xứ Cao Mộc - Giáo Phận Thái Bình) và Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hương Sen (Dòng MTG Phố Hiến Thái Bình). Bà Cố Philumena sinh ngày 05/5/1955, được Chúa gọi về hồi 07h, ngày 13/3/2024 (Tức ngày 04/02 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 70 tuổi. Thánh Lễ An táng Bà Cố Philumena được cử hành lúc 8h ngày 16/3/ 2024 tại Thánh Đường Giáo xứ Đền Thánh Lòng Thương Xót Bác Trạch.

     

    BTT GP TB

    Bài viết liên quan