Cáo phó: Bà cố Maria Vũ Thị Mai - Thân mẫu nữ tu M. Giuse Phạm Thị Hoài Nhiệm, OP.

  • 15/01/2024
  • Bà cố Maria Vũ Thị Mai - thân mẫu Nữ tu M.Giuse Nguyễn Thị Hoài Nhiệm, OP., sinh ngày 03 tháng 06 năm 1950, tại Giáo họ Hoàng Xá, Giáo xứ Phục Lễ, đã được Chúa gọi về lúc 04 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2024. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 17 tháng 01 năm 2024. Hưởng thọ 74 tuổi.

    BTT HỘI DÒNG

    Bài viết liên quan