Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - Thân mẫu nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP.

  • 28/12/2023
  • Bà cố Anna Nguyễn Thị Lân - thân mẫu Nữ tu M. Micae Trần Thị Bính, OP., sinh ngày 30 tháng 12 năm 1928, tại Yên Thế, Bắc Giang đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ 45, ngày 28 tháng 12 năm 2023; hưởng thọ 95 tuổi. Thánh lễ An táng được cử hành lúc 09g00 thứ Bảy, 30.12.2023 tại Gia tang - xóm Thống Nhất, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

     

     BTT HỘI DÒNG

    Bài viết liên quan